Det finns egentligen inga begränsningar i freestyle kring vilka konster man kan göra tillsammans med sin hund. Men det finns vissa rörelser som de flesta kan och tränar för att kunna göra. Rörelserna är ofta desamma som lärs ut i traditionell lydnad, men med en mer fri positionering som hundföraren själv bestämmer. Något som är grundläggande i alla former av rörelser är att det finns kontakt mellan hunden och hundföraren. Hunden ska söka upp kontakten och vänta på nästa kommando. Ibland kan hunden lära in sig en längre serie bestående av flera rörelser i rad, och då gäller det att den kan ta egna initiativ och har ett bra minne och problemlösningsförmåga.

Några av de vanligaste rörelserna inom freestyle är snurr (snurra runt ett varv), åtta (gå i åttor mellan förarens ben), slalom (går slalom mellan hundförarens ben i gång), hopp (upp i luften), buga (framtassarna ner i marken), runt (spring runt föraren), zebra (gå upp på bakbenen), ducka (huvudet ner i marken och sedan upp igen) samt ben (hunden går runt förarens ben). Dessa rörelser har generellt sett samma benämning över hela landet. Dessa rörelser går att läsa om på Svenska kennelklubbens hemsida.

galore