Särskilda regler för freestyle

I freestyle finns det inga särskilda krav på de rörelser som utförs utan de får tolkas fritt tillsammans med hunden till musiken. Om man inkluderar heelwork-positioner i programmet så får de ej överstiga 25 procent av innehållet. Om detta överskrids så görs det poängavdrag.

Om man får tre resultat med en genomsnittlig poäng på minst 7,5 kan man få freestylediplom. Detta diplom kallas FDI och FDII vilket motsvarar klass I och II. I klass III kan man endast få diplom då hunden inte är berättigad att få svenskt freestylechampionat, i vanliga fall så får man ett certifikat. Detta kan exempelvis vara fallet om hunden är oregistrerad eller om den har det medfödda tillståndet kryptorkism. För att bli freestylechampion ska man ha vunnit tre certifikat i klass III.

Särskilda regler för heelwork to music

Det är tillåtet att ha med rekvisita i tävlingsringen men den får inte användas som leksak av hunden utan måste fylla ett syfte i programmet. Några exempel på rekvisita som kan användas är hattar, käppar, tyger, bollar och andra attribut som går att dansa med. Innan programmet börjar får föraren beträda planen och placera ut rekvisitan, detta måste dock gå fort.

I heelwork-grenen finns det särskilda krav på de positioner som utförs i programmet. Minst 75 procent av programmets längd ska utgöras av dessa särskilda positioner. Hunden ska vara stabil under utförandet och vara parallell med förarens kropp. Den ska också hålla samma avstånd till föraren under hela rörelsen. Positionerna är uppdelade i tre kategorier: medsols rörelser, motsols rörelser och rörelser mellan förarens ben. Som exempel kan en position vara att hunden ska gå ett varv medsols runt föraren och stanna i en särskild position bakom föraren med sidan parallellt med förarens ben. Det kan också vara att den ska gå under förarens ben med skuldrorna i nivå med förarens skuldra.

I heelwork kan man erhålla diplom som kallas HtMI, HtMII och HtMIII. Precis som i freestylegrenen så är en förutsättning för att få diplom att man har uppnått tre resultat med minst 7,5 poäng i alla bedömningskategorier. En utnämning som champion i heelwork to music kallas HtMCh.

Programmets längd

Både för freestyle och heelwork to music gäller att programmet ska vara max 2, 5 minuter i klass I, 3,5 minuter i klass II och 4 minuter i klass III.

Rekvisita

Koppel och halsband

Hunden ska inte vara kopplad under freestyleprogrammet utan ska vara lös i ringen. Den får ha ett enkelt halsband eller täcke, men det får inte vara störande för hunden.

galore