Freestyle är uppdelad i två grenar: freestyle och heelwork to music. Det finns tre olika klasser som man kan tävla i. För att avancera från en klass till en annan måste man uppnå en särskild snittpoäng. Här ska vi berätta om de olika grenarna och vilka grundregler som finns inom freestylesporten.

Grenar

Det finns två grenar inom freestyle: freestyle och heelwork. Freestyle är en fri gren där hundekipaget kan röra sig fritt till musik. Det brukar också finnas enstaka inslag av heelwork, men det får inte utgöra mer än 25 procent av programmet. Om man överskrider denna procentsats så får man straffpoäng.

Heelwork to music kallas även för heelwork och brukar förkortas HtM. Heelwork innebär att hunden ska inta vissa positioner, exempelvis gå vid sidan av föraren eller mellan dennes ben. I heelwork ska dessa positioner utgöra minst 75 procent av programmet, men det är i övrigt fritt att utforma programmet efter eget huvud till musiken. Positionerna finns närmare beskrivet i det svenska regelverket för freestyle som Svenska Kennelklubben ger ut.

Bedömningskategorier

Det finns tre bedömningskategorier i freestyle: “precision och samarbete”, “innehåll” samt “tolkning av musik”. Dessa bedömningskriterier är underlag för domarnas poängsättning. Beroende på vilken klass man tävlar i så finns det olika höga krav vid bedömningen och domarna bedömer ur fler aspekter i de högre klasserna, exempelvis konstnärligt uttryck, flyt och hundens precision och självständighet i rörelserna.

Poängsättning

Man kan få max 10 poäng i varje kategori. Poängen sätts med ett decimaltal, till exempel 7,2. Poängen i alla tre bedömningskategorier räknas ihop och divideras med antalet domare för att få en snittpoäng. Poängen kan antingen skrivas i procent eller som ett tal mellan 1 och 10.

Klasser

I freestyle och heelwork finns det tre klasser och de brukar benämnas I, II och III. Ju högre klass man kommer upp i, desto högre krav ställs det vid bedömningen. Kortfattat så kan klass I beskrivas som att det räcker med ett enkelt program och det gör ingenting om det blir fel i programmet. I klass II krävs en större självständighet från hunden och en högre precision. I klass III ställs det ännu högre krav på kreativitet och flyt samt självständighet. Ju högre klass, desto längre musikstycke är det tillåtet att tävla med. Den maximala längden är 4 minuter i klass III vilket tillåter ett lite mer genomtänkt program.

Att avancera en klass

För att få flytta upp en klass måste man erhålla en snittpoäng om minst 75 % i alla tre tävlingsmoment: precision och samarbete, innehåll och tolkning av musik. För att få delta i vissa tävlingar så måste man ha klarat en viss klass samt lyckats kvala in. Detta går till på olika sätt beroende på vilken tävling det är.

galore