I kategorin “precision och samarbete” görs en bedömning av hur väl hunden utför rörelserna och hur samarbetet flyter på mellan förare och hund. Här gäller det att inte skapa några oavsiktliga avbrott och att förarens kommandon är diskreta och inte behöver upprepas. Föraren ska uppträdda passande och det ska synas att hunden trivs i ringen.

Kategorin “innehåll” ger en bedömning av koreografins svårighet, programmets olika moment och positioner och hur de kombineras, samt hur programmet är utformat efter ekipagets förutsättningar. För att få en hög poäng gäller det att ha ett intressant program som är tekniskt relevant för den aktuella tävlingsklassen och att innehållet är anpassat efter hunden. Man ska också se till att utnyttja ringens yta. Det är viktigt att ha ett bra flyt i innehållet och att hunden kan göra dessa övergångar på ett smidigt sätt.

Vid bedömningen i kategorin “Tolkning av musik” tittar domarna på programmet i relation till musiken och hur ekipaget uttrycker exempelvis rytm och frasering. Det är viktigt att följa musikens struktur och uppbyggnad och att ge uttryck för det exempelvis genom att följa musikens tempo och att markera ställen där det händer saker i musiken, så kallade accenter. Ett exempel är att de delar av musiken som är mer intensiva kan uttryckas genom att hunden får allt mer yviga rörelser. Musiken ska stämma väl överens med hunden så att den passar. I den här kategorin kan bedömningen också påverkas av hur domarna bedömer det konstnärliga uttrycket eller annat som har med tolkning av musiken att göra.

galore